Vårdcentral med långsiktig hälsa, diagnostik och forskning i fokus.

Vårdcentral med långsiktig hälsa, diagnostik och forskning i fokus.

VÅR HISTORIA

Våra erfarna läkare finns här för att hjälpa dig med allt från akuta besvär till kroniska tillstånd, samt för att planera dina långsiktiga hälsomål. Vi tycker att det ska vara enkelt att få vård.

Ett hälsoteam centrerat runt dig.

PROGRAM

En forskningsdriven approach i världsklass för avancerad diagnostik.

En ny typ av hälsoundersökning utvecklas. Normalt sett kollas i genomsnitt två datapunkter per vårdbesök. Vi studerar miljoner.

Läs mer →
Programs

Kompetensutveckling

Vi är engagerade i att stödja och påverka framtidens hälso- och sjukvård.

Vi arbetar för att förstå effekten av våra beslut rörande patienter, läkares arbetsflöde och hälsoinfrastrukturen. Vi lägger stor vikt vid utveckling och samarbetar med kollegor och kliniker i omvärlden.

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT

Vi eftersträvar högsta kvalitet inom alla områden. Kombinationen av erfarna medarbetare i nära samarbete med forskare och den senaste tekniken gör det möjligt för oss att skapa framtidens primärvård.

Careers →

LEDARSKAP, Kvalitet och patientsäkerhet

Hjalmar Nilsonne
VD, styrelseledamot
Katarina Lif Burren
Styrelseordförande
Andreea Valdman
Verksamhetschef, läkare
Niklas Malmborg
Medicinskt ledningsansvarig läkare

Grundades

vårdpersonal

betyg

2022
18
4.8