Cardio Alpha

Arteriell stelhet är ett tecken på åldrande av det kardiovaskulära systemet, och det är starkt förknippat med högt blodtryck och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

DownloadDela artikeln
Cardio Alpha
Skriven av
Dr. Panos Papachristou
June 11, 2023
Har du frågor?
Kontakta oss

Denna kliniska prövning handlar om att utvärdera lämpligheten av en ny laser-radarbaserad teknologi, för att bedöma arteriell stelhet och dess korrelation till kardiovaskulär risk och sjukdomar.

Några av de datapunkter som vi samlar in i denna studie:

  • Hjärtljud
  • Pulsvågsanalys
  • Pulsvågshastighet
  • Blodtryck
  • EKG
  • Hjärt ultraljudsbilder

Grundundersökningen tar cirka 10 minuter och den utökade 30-40 minuter.

Hur går studien till?

Undersökningarna sker i anslutning till ett besök vid våra kliniker. Du ska inför besöket ha blivit tillfrågad om studien och delgivits denna studieinformation. Du kommer därefter få tid att läsa igenom dokumentet och möjlighet att ställa frågor. Väljer du att delta i studien kommer delegerad studiepersonal på prövningsstället inhämta ditt skriftliga samtycke samt registrera dina uppgifter i ett studieprotokoll.

Vi kommer kontrollera din längd och vikt. Mätningarna görs efter en stunds vila på en brits. Blodtrycket kontrolleras med en blodtrycksmanschett runt överarmen som samtidigt mäter artärstelhet. Vidare utförs även mätningar av ankeltryck och tåtryck samt ett EKG. Prövningsanordningen med Laser-Radar, kommer mäta signaler över olika kärlområden och hjärtat.

I de fall du är över 65 år, har högt blodtryck eller uppvisat avvikande mätningar enligt ovan, eller är över 50 år och rökare - så kommer du att erbjudas en fördjupad undersökning. Denna undersökning innebär ett fullständigt ultraljud över hjärtat samt utvidgade kärlundersökningar med kliniskt godkända referenssystem.

Varför ska jag delta i Atriums forskningsprogram?

Vi är en vårdgivare som strävar efter att utveckla nya metoder och tjänster som kan hjälpa dig att hålla dina långsiktiga hälsomål. Vi är vill undersöka hur och på vilket sätt medicinteknik kan påverka framtida diagnostik och uppföljning. Upprepade mätningar över tid förser oss med nödvändig data för att kunna skapa nya insikter. Samtidigt kommer våra läkare kunna ha koll på och följa utvecklingen av ditt hälsotillstånd baserat på individuella riskfaktorer.