Derma Flow Alpha

Huden är vårt största organ som förändras hela tiden och varierar mycket från person till person. Huden ger oss ofta ledtrådar om vad som händer i andra delar av kroppen.

DownloadDela artikeln
Derma Flow Alpha
Skriven av
Dr. Panos Papachristou
June 11, 2023
Har du frågor?
Kontakta oss

Denna kliniska prövning handlar om att utvärdera lämpligheten av multimodal bildteknik som praktiskt taget täcker hela kroppen, för att bedöma potentialen för screening och tidig upptäckt av sjukdom.

Den multimodala tekniken är baserad på kamerasystem, som kan fånga högupplösta färgbilder (synligt spektrum), 3D och värmebilder (infrarött spektrum).

Genom att studera korrelation och känslighet mellan sjukdomstillstånd, gradienter och asymmetrier i insamlad bilddata kan potentialen utvärderas.

Undersökningen tar inte mer än 5 minuter.

Hur ofta ska du screenas för hudcancer?

Hudcancerfonden rekommenderar en årlig hudcancerscreening för människor och uppger att tätare screeningar kan vara nödvändiga för personer med hög risk. Din läkare kan hjälpa dig att fastställa rätt screeningschema för hudcancer baserat på din individuella hälsoprofil och historia.

Hur går studien till?

Undersökningarna sker i anslutning till ett besök vid våra kliniker. Du ska inför besöket ha blivit tillfrågad om studien och delgivits denna studieinformation. Du kommer därefter få tid att läsa igenom dokumentet och möjlighet att ställa frågor. Väljer du att delta i studien kommer delegerad studiepersonal på prövningsstället inhämta ditt skriftliga samtycke samt registrera dina uppgifter i ett studieprotokoll.

Prövningsanordningen DermaFlow (systemet som testas i denna studie) använder en kontaktlös sensormetod med hjälp av flera olika kamerasystem, positionerade på 3 stående paneler. Fotografering av kroppen sker i två separat bildtagningssekvenser i stående position, med utsträckta armar positionerade cirka 30-45 grader från kroppen och handflatorna riktade framåt. Först fotograferas framsidan av kroppen och efter att studiedeltagaren roterat 180 grader fotograferas baksidan. Markeringar på golvet visar optimal positionering av fötterna i samband med bildtagningen. Undersökning sker med bar kropp (endast underkläder). Långt hår behöver vara uppsatt med hårsnodd. I samband med undersökningen bör man blunda, då systemet använder sig av en stark belysning på kroppen. Detta för att kunna erhålla bilder av god kvalitet med en standardiserad ljussättning.

Undersökningen tar < 10 sekunder per sida. Efter bildtagningen kommer vi ta olika kroppsmått manuellt med måttband. Denna mätning tar cirka 5 minuter.

Hudens utseende, form, färg och struktur fångas i högupplösta bilder av systemets färg 2D-kameror och kan därefter inspekteras och analyseras vidare. Påverkan på hudens mikrocirkulation kan mätas indirekt med hjälp av värmekameror. Till sist används 3D-kameror för att säkerställa att data från färgbilder och värmekamera kan placeras in rätt (geometriskt) på helkroppsbilden och därmed möjliggöra jämförelse mellan dessa egenskaper (färgbild/värmebild) från samma hudsegment/hudlesion över tid. Dessutom kan 3D avbildningen producera avståndsmått för identifierade hudförändringar, mått på kroppen (så som längd, midjemått etc.) samt allmän kroppsform/kroppssammansättning.

Varför ska jag delta i Atriums forskningsprogram?

Vi är en vårdgivare som strävar efter att utveckla nya metoder och tjänster som kan hjälpa dig att hålla dina långsiktiga hälsomål. Vi är vill undersöka hur och på vilket sätt medicinteknik kan påverka framtida diagnostik och uppföljning. Upprepade mätningar över tid förser oss med nödvändig data för att kunna skapa nya insikter. Samtidigt kommer våra läkare kunna ha koll på och följa utvecklingen av ditt hälsotillstånd baserat på individuella riskfaktorer.