Spectrum 1

De flesta hudåkommor påverkar och/eller orsakas av hudens mikrocirkulation (blodflöde i de minsta kärlen). Mikrocirkulationen i huden påverkas också av många systemsjukdomar, som till exempel diabetes och autoimmuna sjukdomar.

DownloadDela artikeln
Spectrum 1
Skriven av
Dr. Panos Papachristou
June 11, 2023
Har du frågor?
Kontakta oss

Sjukdomar i stora kärl (makrocirkulation) kan också orsakas av grundläggande problem med mikrocirkulationen.

Idag finns få möjligheter att tidigt upptäcka mikrocirkulationsproblem och de upptäcks ofta när förloppet av den systemiska sjukdomen har gått ganska långt.

Denna kliniska prövning kommer att utvärdera en studiedevice som använder en projektor för att avbilda ett ljusmönster på huden, som huden absorberar, reflekterar och sprider beroende på hudens sammansättning och struktur.

Några av datapunkterna som samlats in i det här försöket:

  • Koncentration av Oxy-hemoglobin (oxiderat hemoglobin)
  • Deoxi-hemoglobin (icke-oxiderat hemoglobin)
  • Totalt hemoglobin
  • Syresättning inom uppmätt hudområde
  • Vattenkoncentration inom uppmätt hudområde
  • Melaninkoncentration

Grundundersökningen tar ca 1 minut och den utökade ca 30 minuter.

Du kommer också att bli ombedd att tillhandahålla demografiska uppgifter om dig själv och lämna ett blodprov som kommer att användas vid utvärderingen av samtliga studiedevicer.

Hur går studien till?

Undersökningarna sker i anslutning till ett besök vid våra kliniker. Du ska inför besöket ha blivit tillfrågad om studien och delgivits denna studieinformation. Du kommer därefter få tid att läsa igenom dokumentet och möjlighet att ställa frågor. Väljer du att delta i studien kommer delegerad studiepersonal på prövningsstället inhämta ditt skriftliga samtycke samt registrera dina uppgifter i ett studieprotokoll.

Prövningsanordningen (systemet som testas i denna studie) använder en kontaktlös sensormetod. En projektor används för att avbilda mönster på huden. Huden absorberar, reflekterar och sprider dessa ljusmönster beroende av hudens sammansättning och struktur inom den undersökta hudvolymen. Kameror används sedan för att avbilda reflekterat ljus och data används för att modellera hudens spridnings- och absorptionsegenskaper.

Mätningen är kontaktlös och görs mot underarmens insida. Inför mätningen kan man tillfälligt strypa blodflödet i överarmen mha en blodtrycksmanschett eller tillfälligt ändra temperaturen (värmeprovokation på 44°C) mha en extern prob (givare) över det hudområde som mäts med sensorn. Dessa tillfälliga ändringar är medicinskt godkända för ändamålet.

I det fall du inkluderas i en av studiens subgrupper kommer du även genomgå mätningar med ett referenssystem parallellt med prövningsanordningen.

Studieprotokollet kompletteras med demografiska data samt data från journalen (kön, ålder, blodtryck, längd, vikt, rökning, samt kliniska data från det aktuella vårdtillfället som hämtas ur journal. Här inkluderas kliniska labbsvar (t.ex. Hb, CRP) och andra registrerade sjukdomar.

Mätningarna tar sammantaget ca 30 minuter.

Varför ska jag delta i Atriums forskningsprogram?

Vi är en vårdgivare som strävar efter att utveckla nya metoder och tjänster som kan hjälpa dig att hålla dina långsiktiga hälsomål. Vi är vill undersöka hur och på vilket sätt medicinteknik kan påverka framtida diagnostik och uppföljning. Upprepade mätningar över tid förser oss med nödvändig data för att kunna skapa nya insikter. Samtidigt kommer våra läkare kunna ha koll på och följa utvecklingen av ditt hälsotillstånd baserat på individuella riskfaktorer.