Våra program
Främjar bättre hälsa

Våra program
Främjar bättre hälsa

I våra forskningsprogram använder vi avancerad teknik för att samla in stora mängder mätvärden. Vårt forskningsdrivna tillvägagångssätt syftar till att skapa säker diagnostik anpassad till dig.

VÅRA PROGRAM
Previous Arrow
Next Arrow
KOMMER SNARTKOMMER SNART

Derma Flow Alpha

Multimodal kvantitativ avbildning av huden

Läs mer →
KOMMER SNARTKOMMER SNART

Cardio Alpha

Vibrometer baserad pulsvågsanalys av artärstelhet och riskbedömning av hjärt-kärlsjukdom

Läs mer →
KOMMER SNARTKOMMER SNART

Spectrum 1

Icke invasiv avbildning för in-vivo kvantifiering av hudens molekylära sammansättning och struktur

Läs mer →

Vi UTVECKLAR en ny typ av HÄLSOUNDERSÖKNING

Atrium Exam Room

var en del av framtiden

Just nu genomför vi tre kliniska studier: Cardio Alpha, Derma Flow Alpha och Spectrum 1.

Om du är intresserad av att delta i våra studier är du välkommen att kontakta oss. Du kan även anmäla ditt intresse här. Forskningsprogrammen har ett begränsat antal platser.